3.
Elias :

repet. Bach Präludium, Fuge; Chopin: Mazurka Asd , Gm , Prälude Gd , Hm ; Brahms [Händel-Variationen]: Variationen 1–6.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007, 2020


[December] 3, [1913]
Elias :

revisited: Bach Prelude and Fugue; Chopin: Mazurka[s] in Aę major and G minor, Prelude[s] in G major and B minor; Brahms [Handel Variations]: variations 1–6.

© Translation Ian Bent, 2020


3.
Elias :

repet. Bach Präludium, Fuge; Chopin: Mazurka Asd , Gm , Prälude Gd , Hm ; Brahms [Händel-Variationen]: Variationen 1–6.

© Transcription Robert Kosovsky, 2007, 2020


[December] 3, [1913]
Elias :

revisited: Bach Prelude and Fugue; Chopin: Mazurka[s] in Aę major and G minor, Prelude[s] in G major and B minor; Brahms [Handel Variations]: variations 1–6.

© Translation Ian Bent, 2020