November [recte Dezember] [1915]:
Selig :

Sonate Dmoll Adagio begonnen. ‒

© Transcription Robert Kosovsky, 2007


November [recte December] [1915]:
Selig :

Sonata in D minor Adagio begun. ‒

© Translation Ian Bent, 2020


November [recte Dezember] [1915]:
Selig :

Sonate Dmoll Adagio begonnen. ‒

© Transcription Robert Kosovsky, 2007


November [recte December] [1915]:
Selig :

Sonata in D minor Adagio begun. ‒

© Translation Ian Bent, 2020