28. 9.

[in left margin:]√ Brief = OJ 5/35, [3] an Rudorff, s. Blg.

© Transcription Ian Bent, 2017


September 28

[in left margin:]√ Letter = OJ 5/35, [3] to Rudorff, see annex.

© Translation Ian Bent, 2017


28. 9.

[in left margin:]√ Brief = OJ 5/35, [3] an Rudorff, s. Blg.

© Transcription Ian Bent, 2017


September 28

[in left margin:]√ Letter = OJ 5/35, [3] to Rudorff, see annex.

© Translation Ian Bent, 2017